Tematski okrugli stol – “Suradnja institucija i udruga”

okrugli-stol-suradnja-institucija-i-udruga

U Gradskoj vijećnici Grada Rijeke, dana 13. listopada 2021.g. održan je prvi Tematski okrugli stol u drugoj godini provedbe trogodišnjeg programa “Kroz život zajedno” i projekta “Rijeka – zdravi grad”. Program “Kroz život zajedno” financiran je od strane Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a provodi ga Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ u suradnji s partnerom na programu Gradom Rijekom.

SUDIONICI:

Grad Rijeka, Jadran Mandekić,

Udruga osoba s mišićnom distrofijom PGŽ, Roland Bugnar,

Udruga za mlade i studente s invaliditetom PGŽ “ZNAM”. Mirta Zekanović,

Udruga za skrb autističnih osoba Rijeka, Sara Kozarčanin,

Udruga tjelesnih invalida grada Rijeka, Irene Ujčić-Rob,

Udruga invalida rada Rijeka, Ante Štulić,

Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, Nedžad Dizdarević.

Tema prvog Tematskog okruglog stola bila je “Suradnja institucija i udruga”.

Predstavnici udruga osoba s invaliditetom predstavili su iskustva i suradnju koju ostvaruju sa pojedinim institucijama, predložili su moguća rješenja te dali prijedloge za poboljšanje suradnje institucija i udruga.

Raspravljalo se o projektu „Otklonimo barijere“, plaži Kostanj, cijeni najma prostora, znaku pristupačnosti za osobe s invaliditetom te o problemu loše prilagođenih ulaza u neke institucije na području Grada.

Cilj Tematskog okruglog stola je skrenuti pažnju javnosti i ostalih sudionika na probleme s kojima se susreću osobe s invaliditetom te donijeti zaključke i smjernice za daljnji rad.