Ova izjava o privatnosti i zaštiti osobnih podataka definira koje osobne podatke će Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije (u daljnjem tekstu: UOMD), kao vlasnik internet stranice www.uomd.hr, prikupljati od svojih korisnika dok koriste ove internetske stranice i na koji način će ih koristiti. UOMD poštuje privatnost svih korisnika prilikom posjeta i korištenja ove internet stranice, te posvećuje punu pažnju zaštiti osobnih podataka istih.
Molimo vas da ovu izjavu pročitate pažljivo kako biste saznali kako skupljamo, obrađujemo, štitimo ili na bilo koji drugi način koristimo Vaše osobne podatke. Također Vas molimo da ovu izjavu povremeno provjerite s obzirom na moguće izmjene.

Voditelj obrade podataka

UOMD
Milutina Barača 22b
51000 Rijeka
OIB 71954510830

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka

UOMD
E-mail: uid.pgz@email.t-com.hr

Kada i kako prikupljamo podatke o Vama

Prilikom pregledavanja naše internetske stranice ne prikupljamo podatke koji bi omogućili osobnu identifikaciju te je pregledavanje anonimno. Vaše osobne podatke prikupljamo samo onda kada nam ih dobrovoljno pošaljete prilikom slanja upita na našu email adresu.

Koje osnovne podatke prikupljamo

Osobni podaci koji se prikupljaju prilikom slanja upita na našu email adresu su: Vaše ime i Vaša email adresa.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Gore navedene osobne podatke prikupljamo isključivo za svrhe za koju su prikupljeni, za odgovaranje na Vaše upite putem naše email adrese.

Koliko dugo zadržavamo Vaše podatke

Osobne podatke pohranjujemo i obrađujemo samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje svrhe za koji su prikupljeni. Svi podaci se brišu nakon prestanka svrhe za koju su prikupljeni.

Sigurnost Vaših osobnih podataka

UOMD zaštićuje osobne podatke korisnika tako sa poduzima sve raspoložive tehničke i organizacijske mjere sigurnosti. UOMD zaštićuje osobne podatke na računalnim poslužiteljima u kontroliranom, sigurnom okruženju, zaštićenom od neovlaštenog pristupa, korištenja ili odavanja.

Koja su Vaša prava povezana s obradom osobnih podataka

U odnosu na sve Vaše osobne podatke koji su kod nas pohranjeni, Vi imate pravo na pristup Vašim osobnim podacima, pravo ispravka ili dopune podataka, pravo na brisanje podataka, pravo na ograničavanje obrade i pravo na podnošenja prigovora nadzornom tijelu u vezi obrade osobnih podataka (Agencija za zaštitu osobnih podataka) sve u skladu sa važećim propisima o zaštiti osobnih podataka.
Možete u svako doba, uz obaveznu identifikaciju, zatražiti pregled svih osobnih podataka koje smo od vas dobili putem upita na email adresu uid.pgz@email.t-com.hr ili poštom na adresu UOMD, UOMD Milutina Barača 22b, 51000 Rijeka.

Linkovi na druge internet stranice

Na internetskoj stranici www.uomd.hr mogu se nalaziti poveznice na druge internetske stranice trećih koje nisu povezane sa UOMD Korištenjem poveznica na navedene stranice trećih ne podrazumijeva jamstvo za te stranice niti je UOMD odgovoran za sadržaj, privatnost ili sigurnost bilo kojih vanjskih stranica. Korištenje poveznica na bilo koje vanjske stranice ili stranice trećih je na vlastitu odgovornost.

Linkovi na stranice društvenih mreža

Na internetskoj stranici www.uomd.hr mogu se nalaziti i poveznice na stranice društvenih mreža. Te poveznice služe kako bi korisnik jednostavno pristupio profilima UOMD na društvenim mrežama. Ove stranice trećih strana nisu upravljane od strane UOMD. Korištenjem poveznica na navedene stranice društvenih mreža je na vlastitu odgovornost, te Vas molimo da pročitate pravila o zaštiti podataka određenog davatelja usluga. UOMD nema utjecaj na obradu ili korištenje Vaših osobnih podataka od bilo koje treće strane i odgovoran je samo za sadržaj koji sam proizvede na stranicama trećih strana.