Obilježavanje Nacionalnog dana osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti

Obilježavanje Nacionalnog dana osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti

Izlaganjem radova svojih članova na štandu na Korzu, kao i upoznavanjem šire javnosti o djelatnosti, Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije obilježila je Nacionalni dan osoba oboljelih od neuromuskularnih bolesti.

Članovi Udruge dijelili su informativni materijal i družili se s zainteresiranim građanima.

Nacionalni dan osoba oboljelih od mišićne distrofije i ostalih neuromuskularnih bolesti obilježava se ciljem kontinuiranog senzibiliziranja javnosti i lokalne samouprave o potrebama i mogućnostima osoba oboljelih od mišićne distrofije radi stvaranja okruženja jednakih mogućnosti te radi informiranja svih građana o aktivnostima koje udruga provodi.

Neuromuskulame bolesti obuhvaćaju skupine bolesti kod kojih se radi o promjenama u području živčanih ili mišićnih stanica ili o poremećaju prijenosa podražaja živca na mišić. Do danas nema lijeka niti uspješne terapije da zaustavi ili spriječi razvoj mišićne distrofije niti za većinu poznatih neuromuskularnih bolesti. Pa ipak, postoje brojni tretmani koji ublažuju neke od simptoma, barem u malom obimu ili uspore njegov neizbježan napredak. Procjenjuje se da u Hrvatskoj ima 4500 oboljelih od mišićne distrofije i srodnih neuromuskularnih oboljenja.