Temeljni cilj Udruge je okupljanje osoba oboljelih od mišićne distrofije i drugih neuromuskularnih bolesti, članova njihovih obitelji, osoba s invaliditetom i drugih zainteresiranih građana, a djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Udruge su:

 • pronalazak i evidentiranje članova i praćenje njihovih potreba;
 • usmjeravanje i usklađivanje aktivnosti u interesu članova;
 • vođenje baze podataka članova;
 • praćenje stanja i potreba članova;
 • zalaganje za poboljšanje zdravstvene zaštite i rehabilitacije članova;
 • praćenje i predstavljanje postignuća na području zdravstva, rehabilitacije i skrbi za članove u zemlji i svijetu;
 • poticanje zdravstveno-istraživačkih radova u korist članova;
 • praćenje primjene deklaracija, konvencija i rezolucija Ujedinjenih naroda i drugih međunarodnih tijela koje se odnose na prava i status osoba s invaliditetom;
 • poticanje mjera i radnji na uklanjanju arhitektonskih barijera za osobe s invaliditetom;
 • zalaganje za inovacije u tehnologiji u korist osoba s invaliditetom;
 • zalaganje za dograđivanje i osmišljavanje socijalnih politika u korist članova;
 • razvijanje suradnje s istim ili sličnim udrugama i ustanovama;
 • predlaganje izmjena i dopuna postojećih i donošenje novih propisa u korist članova;
 • posredovanje pri nabavi, opskrbi i servisiranju ortopedskih i drugih pomagala;
 • priređivanje kulturnih, zabavnih, rekreativnih i drugih priredbi za članove ili Udrugu;
 • uključivanje što većeg broja zainteresiranih osoba u aktivnosti Udruge;
 • uključivanje članova u aktivnosti lokalne zajednice i suživot u lokalnoj zajednici iz koje dolaze;
 • suradnja sa stručnjacima, ustanovama, organima i službama na poslovima od interesa za Udrugu;
 • izrada, tiskanje i distribucija publikacija i promotivnih materijala Udruge;
 • organiziranje radnih i stručnih skupova o problemima i potrebama članova;
 • pomaganje članovima u rješavanju njihovih teškoća u oblasti liječenja, rehabilitacije, opskrbe ortopedskim i drugim pomagalima, odgoja i obrazovanja, profesionalne orijentacije i osposobljavanje za rad, zapošljavanja, komuniciranja i drugo;
 • organiziranje različitih oblika odmora, rehabilitacije, zabave, rekreacije i susreta članova;
 • sudjelovanje u akcijama u organizacijama, savezima i udrugama u koje je Udruga učlanjena;
 • formiranje radnih grupa, skupina, povjerenstava i slično;
 • osmišljavanje, apliciranje i provedba programa i projekata na koje se Udruga može javiti;
 • korištenje sredstava javnih komunikacija i drugih prikladnih oblika.