Kampanja “16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja”

Kampanja 16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja

SOIH zajedno sa savezima i udrugama članicama i ove godine provodi Kampanju „16 dana aktivizma protiv rodno uvjetovanog nasilja“ koja traje od dana 25. studenoga – Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama, preko 3. prosinca – Međunarodnog dana osoba s invaliditetom, 5. prosinca – Međunarodnog dana volontera do 10. prosinca – Međunarodnog dana ljudskih prava.

Slogan ovogodišnje Kampanje je “Ponosne, jake i vidljive!”, a cilj Kampanje je potaknuti Republiku Hrvatsku na ratifikaciju Konvencije o nasilju i uznemiravanju (2019) ILO C190.

Naime, Međunarodna organizacija rada (ILO) je dana 21. lipnja 2019. godine značajnom većinom usvojila Konvenciju protiv nasilja i uznemiravanja iz 2019. (br. 190) i pripadajuću Preporuku (br. 206). Konvencija ima za cilj regulirati i zabraniti nasilje i uznemiravanje u svijetu rada, uključujući i rodno uvjetovano nasilje, a koje se događa tijekom rada, povezano je sa radom ili proizlazi iz ganja, osigurati odgovarajuće mjere za prevenciju nasilja i uznemiravanja u svijetu rada te mjere nadzora i sankcija.

Vezani dokumenti:
C190 – Konvencija protiv nasilja i uznemiravanja, 2019. (br. 190)
Konvencija protiv nasilja i uznemiravanja (2019.)