UOMD – Pomoćnici u nastavi

PUN

NAZIV PROGRAMA: UOMD – Pomoćnici u nastavi
PROGRAM FINANCIRA: Ministarstvo znanosti i obrazovanja


Od 2012.g. do 2014.g. Udruga je provodila projekt „Asistent u nastavi“ za svoje članove, a u školskim godinama 2016./2017., 2018./2019., 2019./2020. te u tekućoj školskoj godini 2020./2021. Udruga provodi projekt za pomoćnike u nastavi za učenike osnovnih i srednjih škola.

Projektom se nastoji olakšati integracija 10 učenika s teškoćama u razvoju i povećati mogućnosti pohađanja redovne nastave. Time se postiže socijalizacija, prihvaćanje različitosti, hrabrost traženja pomoći i jačanje osobnosti.


PARTNERI PROJEKTA:

Osnovna škola “Ivana Mažuranića”, Novi Vinodolski

Osnovna škola “Sveti Matej”, Viškovo

Osnovna škola “Milan Brozović”, Kastav

Osnovna škola “Mario Martinolić”, Mali Lošinj

Osnova škola “Skrad”, Skrad

Osnovna škola “Dr. Andrija Mohorovčić”, Matulji