Trogodišnji program pružanja usluge osobne asistencije osobama s invaliditetom

OA

NAZIV PROGRAMA: “Osobni asistent za osobe sa najvećim stupnjem invaliditeta”
PROGRAM FINANCIRA: Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike


Projekt “osobnog asistenta” provodi se u sklopu udruga osoba s invaliditetom, a namijenjen je za osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta. Projekt je pokrenulo Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti 2006. godine kao pilot-projekt. Pravo na usluge osobnog asistenta može se ostvariti preko udruge i to na način da udruga prijavljuje potencijalnog korisnika ove usluge slanjem svog projekata na natječaj za prijavu projekata “osobnog asistenta” koji raspisuje nadležno ministarstvo te pod uvjetom da se odbore sredstva u tu svrhu.

Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije uključila se u ovaj projekt još 2007. godine pružanjem usluge osobne asistencije za osam korisnika te od tada kontinuirano pruža usluge osobne asistencije za svoje članove.

Pomoć koju osobni asistenti pružaju je individualna i uglavnom obuhvaća pomoć u brizi o sebi, obavljanju kućanskih poslova, kupovine, administrativnih poslova, pomoć pri komunikaciji s drugima i podršku u različitim socijalnim aktivnostima. Osobe koje koriste usluge osobnih asistenata uočavaju pozitivnu promjenu u vlastitom životu te istraživanja pokazuju da su korisnici usluga osobnih asistenata visoko zadovoljni njihovim uslugama. Utvrđeno je da su osobe s invaliditetom koje koriste usluge osobnih asistenata više uključene u život zajednice te da su odnosi unutar obitelji kvalitetniji.

Od 2013. godine odlukom Ministarstva socijalne politike i mladih, programi pružanja usluga osobne asistencije za osobe s invaliditetom u Republici Hrvatskoj, Udrugama koje ih prijavljuju, odobravaju se kao trogodišnji programi uz osiguranu financijsku potporu u okviru raspoloživih sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske i dijela prihoda od igara na sreću.