Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti 2017

Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti 2017.3-uomd

Povodom obilježavanja Europskog tjedna mobilnosti, Dana bez automobila i Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama zajedno sa Savezom društava distrofičara Hrvatske provedena je kampanja „Za pokret…“. Kampanja je bila posvećena uređaju za iskašljavanje s ciljem uvrštavanja istog na Listu ortopedskih i drugih pomagala HZZO-a.Tom prilikom na štandu na Korzu izloženi su radovi članova, dijeljen je informativni materijal i javnost je imala priliku saznati više o djelatnosti i svrsi Udruge. Isti dan obilježen je i Međunarodni dan svjesnosti o Duchenne mišićnoj distrofiji te su tom prilikom dijeljeni informativni letci i baloni, čija je svrha bila širenje svijesti o Duchenne mišićnoj distrofiji.


Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti 2017-uomd Obilježavanje Europskog tjedna mobilnosti 2017.1-uomd