Udruga osoba s mišićnom distrofijom Primorsko-goranske županije

 

Predsjednik: Marisstella Bolić, ing.građ
Adresa: Milutina Barača 22b, Rijeka
Telefon: 051/343-112
Fax: 051/343-152
E-mail: uid.pgz@email.t-com.hr
Internetska stranica: www.uomd.hr
Godina osnutka udruge: 1976.
Datum i godina upisa u registar Udruga: 27. 02. 1998.
Registarski broj udruge: 08000341
Matični broj udruge: 3409902
RNO broj: 0009857
OIB: 71954510830